REGULAMIN UKS OTORI KATOWICE

┬ž1

Uczniowski Klub Sportowy Otori Katowice działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut, ustawę Prawo o stowarzyszeniach i ustawę o Sporcie.

┬ž 2

Celem dzia┼éalno┼Ťci Klubu jest szkolenie dzieci i m┼éodzie┼╝y w wieku szkolnym i poza szkolnym na wszystkich poziomach umiej─Ötno┼Ťci w sekcji judo.

┬ž 3

Przyj─Öcie do klubu nast─Öpuje po wype┼énieniu oraz dostarczeniu deklaracji cz┼éonkowskiej UKS Otori Katowice. Podpisanie deklaracji jest r├│wnoznaczne z akceptacj─ů niniejszego regulaminu.

┬ž 4

Rezygnacja z cz┼éonkostwa w klubie nast─Öpuj─Ö po uprzednim pisemnym poinformowaniu trenera, mo┼╝na tego dokona─ç bezpo┼Ťrednio u trenera prowadz─ůcego zaj─Öcia b─ůd┼║ drog─ů listown─ů lub poprzez e-mail. Rezygnacj─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç do 20-tego dnia miesi─ůca poprzedzaj─ůcego odej┼Ťcie z Klubu. W razie nie z┼éo┼╝enia deklaracji rodzic zobowi─ůzany jest do uiszczania sk┼éadek cz┼éonkowskich zgodnie z ┬ž 5 regulaminu UKS Otori Katowice.

┬ž 5

1. Sk┼éadki cz┼éonkowskie w Klubie s─ů sta┼ée dla danej liczby trening├│w grupy w tygodniu, niezale┼╝ne od faktycznych obecno┼Ťci zawodnika i obowi─ůzuj─ů w miesi─ůce, w kt├│rych odbywaj─ů si─Ö zaj─Öcia (wrzesie┼ä/pa┼║dziernik-czerwiec). Wysoko┼Ť─ç sk┼éadek:
- zaj─Öcia raz w tygodniu ÔÇô 50 z┼é (rodze┼ästwo 80 z┼é)
- zaj─Öcia dwa razy w tygodniu ÔÇô 80 z┼é (rodze┼ästwo 130 z┼é)
2. Wysoko┼Ť─ç sk┼éadki cz┼éonkowskiej mo┼╝e ulec zmianie w drodze uchwa┼éy Zarz─ůdu UKS Otori Katowice. Sk┼éadki w zmienionej wysoko┼Ťci obowi─ůzuj─ů pocz─ůwszy od drugiego miesi─ůca nast─Öpuj─ůcego bezpo┼Ťrednio po miesi─ůcu, w kt├│rym uchwa┼éa o zmianie wysoko┼Ťci sk┼éadki zosta┼éa og┼éoszona.
3. Cz┼éonkowie ÔÇô Za┼éo┼╝yciele UKS Otori Katowice s─ů zwolnieni z p┼éacenia sk┼éadek cz┼éonkowskich.
4. Sk┼éadki cz┼éonkowskie nale┼╝y wp┼éaca─ç przelewem na konto do 15-tego dnia ka┼╝dego miesi─ůca. W tytule przelewu nale┼╝y wpisa─ç: sk┼éadka cz┼éonkowska, imi─Ö, nazwisko (osoby trenuj─ůcej), miesi─ůc za jaki jest dokonana wp┼éata. Dane do przelewu:

BNP Paribas Bank Polski S.A.

32 1750 0012 0000 0000 3458 4974

UKS Otori Katowice
ul. Fabryczna 7/2
40-611 Katowice

5. Po terminie (po 15 dniu miesi─ůca) wplata sk┼éadek powi─Ökszona jest o wysoko┼Ť─ç aktualnie obowi─ůzuj─ůcych odsetek ustawowych.
6. W razie d┼éugich przerw ( ponad miesi─ůc) sprawy rozliczenia ustalane s─ů indywidualnie z trenerem.
7. W razie nieopłacenia zajęć uczestnik może nie zostać dopuszczony do treningu.

┬ž 6

1. Zawodnik UKS Otori Katowice zobowi─ůzany jest w szczeg├│lno┼Ťci do:
a) przestrzegania zasad bezpiecze┼ästwa okre┼Ťlonych w regulaminie sali na kt├│rej odbywaj─ů si─Ö zaj─Öcia;
b) kulturalnego zachowania si─Ö na terenie budynku, w kt├│rym odbywaj─ů si─Ö treningi;
c) kulturalnego zachowania si─Ö wobec trener├│w, koleg├│w i kole┼╝anek z sekcji, wszystkich pracownik├│w budynku, gdzie odbywaj─ů si─Ö treningi oraz pozosta┼éych os├│b;
d) kulturalnego zachowania si─Ö na zawodach judo;
e) wykonywania poleceń wydanych przez trenera;
f) rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w zaj─Öciach;
g) informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);
h) uzyskania zgody trenera na ka┼╝dorazowe opuszczenie sali treningowej judo (wyj┼Ťcie do ┼éazienki, szatni itp.);
i) dbania o sprz─Öt sportowy;
j) posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego (judogi, koszulki, spodenki, dresy bez suwak├│w)
k) udziału w zawodach, do których został wytypowany przez trenera;
l) wyst─Öpowania na zawodach w stroju klubowym (judogi z naszywkami klubu, koszulka klubowa, dresy klubowe);
m) godnego reprezentowania klubu na zewn─ůtrz.

2. Trenerzy sekcji mog─ů wyci─ůgn─ů─ç konsekwencje wobec zawodnik├│w naruszaj─ůcych obowi─ůzki okre┼Ťlone w ust. 1 poprzez:
a) upomnienie,
b) upomnienie przy całej grupie,
c) upomnienie w obecno┼Ťci rodzica,
d) usuni─Öcie zawodnika z zaj─Ö─ç,
e) nie zgłoszenie zawodnika do zawodów,
f) wycofanie zawodnika ze startu w zawodach, z konsekwencjami finansowymi z tego wynikaj─ůcymi,
g) z┼éo┼╝enie do Zarz─ůdu klubu wniosku o czasowe zawieszenie w prawach zawodnika.
h) z┼éo┼╝enie do Zarz─ůdu klubu wniosku o usuni─Öcie zawodnika z pocztu cz┼éonk├│w klubu.

┬ž 7

UKS Otori Katowice zastrzega sobie prawo do wykorzystania materia┼é├│w filmowych i zdj─Ö─ç wykonywanych podczas zaj─Ö─ç, turniej├│w, pokaz├│w itp. do cel├│w promocyjnych i informacyjnych na co ka┼╝dy uczestnik wyra┼╝a zgod─Ö wype┼éniaj─ůc i podpisuj─ůc deklaracj─Ö cz┼éonkowsk─ů.