Składki członkowskie w Klubie są stałe dla danej liczby treningów grupy w tygodniu, niezależne od faktycznych obecności zawodnika i obowiązują w miesiące, w których odbywają się zajęcia (wrzesień/październik-czerwiec). Wysokość składek:

- zajęcia raz w tygodniu – 50 zł (rodzeństwo 80zł)

- zajęcia dwa razy w tygodniu – 80 zł (rodzeństwo 130zł)

Składki członkowskie należy wpłacać przelewem na konto do 15-tego dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy wpisać: składka członkowska, imię, nazwisko (osoby trenującej), miesiąc za jaki jest dokonana wpłata. Dane do przelewu:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

32 1750 0012 0000 0000 3458 4974

UKS Otori Katowice

ul. Fabryczna 7/2

40-611 Katowice