554 Views

Miło Nam poinformować, iż Nasz Klub w 2023 roku po raz kolejny został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki w zakresie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegającego na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży
w ramach Programu „Klub”.

Kwota dofinansowania wyniosła 10 000 zł, dzięki której Nasz Klub w 2023 r. poprzez organizację regularnych zajęć judo dla dzieci i młodzieży mógł upowszechniać wśród nich aktywność fizyczną, podnosić ich umiejętności i sprawność w dyscyplinie judo. Treningi judo pozytywnie wpłynęły również na zagospodarowanie czasu wolnego, wychowanie dzieci i młodzieży w sportowym duchu oraz propagowanie sportowego i higienicznego trybu życia.