1 View

Zapraszamy do zapoznania si臋 z regulaminem obozu oraz pobrania i wype艂nienia karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu. Wype艂nione oraz podpisane karty (podpis r贸wnie偶 regulaminu!) nale偶y dostarczy膰 na zebranie lub zeskanowane przes艂a膰 na email: [email protected] do 20 czerwca. Zebranie organizacyjne w sprawie obozu planujemy zrobi膰 w tygodniu 15-19.06, dok艂adny termin i miejsce podamy wkr贸tce, gdy偶 aktualnie jest problem z udost臋pnieniem sal na takie zebranie.

karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku – Borowice 2020

W pozycji nr 8 karty lub na osobnym druku, prosz臋 wpisa膰:
鈥濪ziecko jest zdrowe oraz brak u niego infekcji i objaw贸w sugeruj膮cych chorob臋 zaka藕n膮. Nie mieszka艂o z osob膮 przebywaj膮c膮 na kwarantannie i nie mia艂o kontaktu z osob膮 podejrzan膮 o zaka偶enie w okresie 14 dni przed rozpocz臋ciem obozu鈥

 

REGULAMIN OBOZU JUDO

Borowice 28.06-10.07.2020

 1. Ka偶dy uczestnik obozu jest zobowi膮zany do;

– wype艂niania polece艅 instruktora lub opiekuna

– przestrzegania godzin rozpocz臋cia posi艂k贸w i zaj臋膰

informowania kadry obozu o ka偶dej chorobie lub z艂ym samopoczuciu,

– przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porz膮dek na terenie ca艂ego o艣rodka

– przestrzegania godziny ciszy nocnej – po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza swoim pokojem bez zgody opiekuna.

2. Spo偶ywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz za偶ywanie 艣rodk贸w odurzaj膮cych jest surowo zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu uczestnik obozu zostaje usuni臋ty z obozu.
W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny jest zobowi膮zany w ci膮gu 48 godz. do zabrania uczestnika z obozu na w艂asny koszt.

3. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadaj膮 rodzice lub prawni opiekunowie (odpowiedzialno艣膰 finansowa).

4. Za nieprzestrzeganie regulaminu, lub agresywne zachowania wobec kadry, czy innych uczestnik贸w, uczestnik obozu mo偶e zosta膰 upomniany, czasowo odsuni臋ty od zaj臋膰, zobowi膮zany do wykonania dodatkowych 膰wicze艅 og贸lnorozwojowych nie przekraczaj膮cych jego mo偶liwo艣ci fizycznych, a w szczeg贸lnych przypadkach usuni臋ty z obozu na koszt jego rodzic贸w / opiekun贸w prawnych.

5. W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn nie zale偶nych od organizatora, spowodowanych decyzj膮 rodzic贸w, lub prawnych opiekun贸w, organizacj臋
i koszty wyjazdu ponosz膮 rodzice/opiekunowie prawni.

6. Odwiedziny dzieci mog膮 mie膰 miejsce tylko w uzgodnionym wcze艣niej terminie.

7. Po za dniem odwiedzin nie ma mo偶liwo艣ci przebywania rodzic贸w, lub kogo艣 z rodziny dziecka na terenie o艣rodka.

8. Korzystanie ze sprz臋tu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna i tylko pod jego nadzorem.

9. Organizator oraz opiekunowie nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci za kradzie偶e, zniszczenie lub zgubienie rzeczy warto艣ciowych oraz pieni臋dzy.

10. Zakazane jest opuszczanie o艣rodka, oddalania si臋 od grupy, wchodzenie do wody lub na pomost bez zgody opiekuna.

 1. Dzieci poni偶ej 12 roku 偶ycia nie mog膮 mie膰 ze sob膮 telefon贸w kom贸rkowych, kontakt jest mo偶liwy przez opiekun贸w w wyznaczonych godzinach. Dzieci powy偶ej 12 roku 偶ycia zobowi膮zane s膮 odda膰 telefony kom贸rkowe wychowawcy, b臋d膮 je dostawa膰 tylko w wyznaczonych godzinach.

 2. Zasady bezpiecze艅stwa uwzgl臋dniaj膮ce stan zagro偶enia epidemicznego:

  – ka偶dy uczestnik obozu jest zdrowy w dniu wyjazdu oraz nie zamieszkiwa艂 z osob膮 przebywaj膮c膮 na kwarantannie i nie mia艂 kontaktu z osob膮 podejrzan膮 o zaka偶enie w okresie 14 dni przed rozpocz臋ciem obozu, co po艣wiadczaj膮 rodzice dziecka w pisemnym o艣wiadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objaw贸w sugeruj膮cych chorob臋 zaka藕n膮.

  – Uczestnik obozu jest przygotowany do stosowania si臋 do wytycznych i regulamin贸w uczestnictwa zwi膮zanych z zachowaniem dystansu spo艂ecznego (co najmniej 2m) oraz przestrzeganiem wzmo偶onych zasad higieny.

  – Rodzice/prawni opiekunowie udost臋pniaj膮 organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniaj膮cy szybk膮 komunikacj臋.

  – Rodzice/opiekunowie prawni zobowi膮zuj膮 si臋 do niezw艂ocznego 鈥 do 12 godzin 鈥 odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wyst膮pienia u ich dziecka niepokoj膮cych objaw贸w choroby (podwy偶szona temperatura, kaszel, katar, duszno艣ci).

  – Osoby odprowadzaj膮ce dziecko na zbi贸rk臋 lub do obiektu s膮 zdrowe, nie maj膮 objaw贸w infekcji lub choroby zaka藕nej, nie zamieszkiwa艂y z osob膮 przebywaj膮c膮 na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpocz臋ciem wypoczynku.

  – Je偶eli dziecko choruje na chorob臋 przewlek艂膮, mog膮c膮 narazi膰 je na ci臋偶szy przebieg zaka偶enia, rodzic/prawny opiekun, ma obowi膮zek poinformowania organizatora o tym fakcie na etapie zg艂aszania udzia艂u w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

  – Nale偶y zaopatrzy膰 uczestnika wypoczynku w indywidualne os艂ony nosa i ust do u偶ycia podczas pobytu na wypoczynku.

  – Uczestnik wypoczynku zobowi膮zany jest do regularnego i dok艂adnego mycia r膮k wod膮 z myd艂em oraz dezynfekowania ich 艣rodkiem do dezynfekcji.