333 Views

W dniu 13 maj 2023 na Zebraniu Zarządu UKS Otori Katowice została podjęta uchwała o zmianie wysokości składek członkowskich. Nowe składki członkowskie wynoszą:

  • 60zł (100zł rodzeństwo) dla członków Klubu mających zajęcia raz w tygodniu.
  • 100zł (160zł rodzeństwo) dla członków Klubu mających zajęcia co najmniej 2 razy w tygodniu.
  • 130zł (rodzeństwo w dwóch różnych grupach – jeden zawodnik ćwiczy w grupie mającej treningi raz w tygodniu, drugi w grupie mającej treningi co najmniej dwa razy w tygodniu)

Składki w zmienionej wysokości obowiązują od drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uchwała została ogłoszona, czyli od 1 lipca 2023.

Składki członkowskie w Klubie są stałe dla danej liczby treningów grupy w tygodniu, niezależne od faktycznych obecności zawodnika i obowiązują w miesiące, w których odbywają się zajęcia (wrzesień/październik-czerwiec).